COVID-19 vaccination notifications in Slovakia

Ak hľadáte stránku na odber notifikácii o COVID-19 očkovaní na Slovensku, nájdete ju na covid.neuromancer.sk. Stránka poskytuje notifikácie na Váš email o voľných miestach na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a tiež o momente otvorenia očkovacieho formuláru pre nové skupiny obyvateľov. Stránka používa informácie od NCZI avšak nie je s NCZI alebo Ministerstvom Zdravotníctva akokoľvek asociovaná. Pre registráciu na očkovanie použite formulár NCZI.